Fiscaal recht

Indien problemen met de Belastingdienst bestaan uit geschillen die niet kunnen worden opgelost met een enkel belastingadvies, is het raadzaam om een fiscaal advocaat in te schakelen. Ook hierin voorziet Ausma De Jong Advocaten.
U kunt worden bijgestaan op het gebied van het fiscale proces- en boeterecht, het fiscale strafrecht en het invorderingsrecht. Ausma De Jong Advocaten geeft dus geen belastingadviezen.
Dit kan variëren van belastingprocedures tegen aanslagen (of premienota’s) tot het voeren van uw verdediging in een fraudezaak bij de strafrechter. Kortom, u kunt rekenen op deskundige rechtsbijstand in alle gevallen waarin door de fiscus, het OM of de bedrijfsvereniging wordt gesteld dat u:

– te weinig belasting en/of premies heeft betaald;
– geen of onjuiste aangifte heeft gedaan;
– geen of onvolledige informatie heeft verstrekt;
– geen, onjuiste of onvolledige administratie heeft gevoerd.

Daarnaast kunt u bij Ausma De Jong Advocaten terecht, indien belastingen en premies op een onaanvaardbare wijze worden ingevorderd. Wij kunnen namelijk ook uw belangen behartigen indien u het niet eens bent de beslaglegging op eigendommen, de aansprakelijkstelling voor schulden van een derde en andere invorderingsmaatregelen.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Ausma De Jong Advocaten – vanwege de aanwezige financiële expertise – tevens gespecialiseerd is in ontnemings-procedures, ook wel bekend als ‘Pluk ze’ – procedures waarmee het Openbaar Ministerie criminele winsten beoogt af te romen.