Klachtenregeling

De bij Ausma Advocaten aangesloten advocatenkantoren zullen er alles aan doen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening.

ONZE INTERNE KLACHTENREGELING

Wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over een declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.

Wij zullen in overleg met jou zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan je bevestigen.

Mocht het overleg onverhoopt in jouw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat je jouw bezwaren eerst aan het betreffende bij Ausma Advocaten aangesloten advocatenkantoor hebt voorgelegd. Deze weg staat ook voor je open wanneer het betreffende kantoor niet binnen vier weken na het indienen van je bezwaren schriftelijk op jouw klacht heeft gereageerd.

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR

De bij Ausma Advocaten aangesloten advocatenkantoren zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ´s Gravenhage.

Je kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het betreffende bij Ausma Advocaten aangesloten advocatenkantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat je vindt dat jeu recht hebt op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kun je alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer je de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij je schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De bij Ausma Advocaten aangesloten advocatenkantoren zelf kunnen onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

ADRESGEGEVENS

Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag