Stage bij Ausma Advocaten

Ausma Advocaten biedt geregeld de mogelijkheid om stage te lopen voor studenten alsmede oio’s en rio’s. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar Willem Jan Kramer (kramer@ausma-advocaten.nl