Verblijfsrecht

Jouw recht om hier te zijn

Bij Ausma Advocaten begrijpen we hoe belangrijk het is om legaal in Nederland te kunnen verblijven. Of je nu voor veiligheid, gezinshereniging, werk, studie of liefde naar Nederland bent gekomen, wij helpen je graag met alles wat nodig is om hier te mogen verblijven. Hieronder een overzicht van de onderwerpen waarbij we je van dienst kunnen zijn:

 • Asiel: Als je je land hebt moeten ontvluchten vanwege oorlog of onderdrukking dan ondersteunen wij je bij de asielaanvraag. We bereiden je voor op de asielprocedure en begeleiden jou totdat de IND de asielaanvraag heeft goedgekeurd. Als de IND jouw asielaanvraag heeft afgewezen dan kunnen wij hiertegen beroep indienen bij de rechtbank. Gedurende dit proces heb je het recht om in Nederland te verblijven. 
 • Visum kort verblijf: Als jij een visum voor kort verblijf (ook wel toeristenvisum of Schengenvisum) hebt aangevraagd en deze wordt afgewezen, dan kunnen wij namens jou bij de IND bezwaar indienen tegen de afwijzing van deze visumaanvraag. 
 • Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv): als je langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, bijvoorbeeld voor gezinshereniging, dan moet je bijna altijd eerst een mvv (inreisvisum) aanvragen. De mvv moet in Nederland bij de IND worden aangevraagd. Pas als de IND heeft geoordeeld dat aan alle voorwaarden is voldaan, mag je met de mvv Nederland inreizen. Wij kunnen deze aanvraag voor jou indienen en je gedurende het gehele proces begeleiden.
 • Verblijfsvergunning: er zijn veel soorten verblijfsvergunningen (gezinshereniging, medische behandeling, werk, studie) en het hangt van jouw situatie af voor welke verblijfsvergunning jij in aanmerking kunt komen. Wij kunnen je informatie geven over de verschillende soorten verblijfsvergunningen en je adviseren welke verblijfsvergunning het beste bij jouw situatie past. 
 • EU-burger: als burger van de Unie heb je geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven. Dit geldt ook voor de familieleden van de Unieburger. Als je langer dan drie maanden in Nederland wilt blijven dan zijn daar wel bepaalde voorwaarden aan verbonden, zoals het beschikken over voldoende middelen van bestaan. Na vijf jaar kan je als EU-burger in aanmerking komen voor een verblijfsdocument duurzaam verblijf burgers van de Unie. Als niet (meer) aan de voorwaarden wordt voldaan, kan je verblijfsrecht worden ingetrokken. Als je vragen hebt over je rechten en plichten als EU-burger dan kan je contact met ons opnemen voor een vrijblijvend advies.
 • Permanent verblijfsrecht: Als jij jouw tijdelijke verblijfsvergunning wilt omzetten naar een permanente verblijfsvergunning dan zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden. Wij begeleiden je door het proces om een permanente verblijfsvergunning te krijgen, zodat je je geen zorgen meer hoeft te maken over je verblijf.
 • Naturalisatie: Als je vijf jaar in Nederland bent met een geldige verblijfsvergunning dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Nederlands paspoort. De aanvraag hiervoor dien je zelf in bij de Gemeente. Als je niet aan alle voorwaarden voldoet, dan wordt de aanvraag afgewezen. In dat geval kunnen wij hiertegen namens jou bezwaar indienen. 
 • Intrekking verblijfsvergunning en inreisverbod: Als je niet meer voldoet aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning dan kan de IND jouw verblijfsvergunning intrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij beëindiging van de relatie, maar ook als je onjuiste gegevens aan de IND hebt verstrekt of als je veroordeeld bent wegens een strafbaar feit. De IND kan ook een inreisverbod opleggen. Dat houdt in dat je een aantal jaar geen toegang hebt tot de Europese Unie. Als je met een intrekkingsbesluit en/of inreisverbod wordt geconfronteerd dan is het verstandig om contact op te nemen met Ausma Adovcaten, zodat wij hiertegen namens jou in bezwaar kunnen gaan en zo nodig beroep kunnen indienen bij de rechtbank. 
 • Vreemdelingenbewaring: Vreemdelingenbewaring is een ingrijpende maatregel waarbij iemand zonder geldige verblijfsvergunning wordt vastgehouden in afwachting van uitzetting. Bij Ausma Advocaten begrijpen we hoe zwaar en emotioneel deze situatie kan zijn. Wij zullen namens jou beroep indienen bij de rechtbank tegen de maatregel van vreemdelingenbewaring. Als de maatregel ten onrechte aan jou is opgelegd dan moet de vreemdelingenwaring worden opgeheven en dan heb je vaak recht op schadevergoeding. Soms kan er in plaats van detentie een lichtere maatregel worden opgelegd, bijvoorbeeld een wekelijkse meldplicht. Wij staan klaar om je te helpen en te zorgen dat je rechten worden beschermd op het moment dat je in vreemdelingendetentie wordt genomen. 

Of je nu vluchteling, gezinslid, werknemer of student bent, wij staan je graag en professioneel bij met de kennis en ervaring die wij in huis hebben. 

Wij begrijpen dat de zekerheid van jouw verblijfsstatus voor jou van het allergrootste belang is. Een conflict hierover kan diep in je leven ingrijpen. Wij proberen je zo ongeschonden mogelijk door een verblijfsrechtelijk conflict heen te loodsen. Daarbij zijn wij altijd bereikbaar en doen wij de zaak niet alleen vóór, maar vooral samen met jou.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor advies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag om je verblijfsrecht goed te regelen en eventuele problemen te voorkomen.

 • Persoonlijke begeleiding: We bieden persoonlijke begeleiding en staan je bij tijdens gesprekken en rechtszittingen. Wij zorgen ervoor dat je je verhaal kunt doen en dat er naar je geluisterd wordt.
 • Communicatie met familie en vrienden: We helpen je om contact te houden met je familie en vrienden, zodat je je niet alleen voelt tijdens deze moeilijke periode.

Advies en ondersteuning: We geven je advies over de beste strategie om jouw situatie aan te pakken en helpen je bij alle juridische stappen die nodig zijn.

Zoek de juiste advocaat

Willem Jan Ausma

Willem Jan Ausma

Iedere zaak heeft zijn eigen dynamiek. Door mijn 30 jaar lange ervaring weet ik waar de valkuilen zitten en de kansen liggen. Als iemand ten onrechte van een strafbaar feit wordt verdacht doe ik er alles aan om de verdachte vrij te pleiten. Is er echter een scala aan...

Robert Zilver

Robert Zilver

Met zijn zowel fiscale als strafrechtelijke achtergrond is Robert Zilver een specialist bij uitstek in het (financiële) strafrecht en het (formele) belastingrecht. Na een studie Fiscaal Recht in Amsterdam en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht is hij...

Petty Bartels

Petty Bartels

Petty Bartels is advocaat sinds 2003. Je kunt contact met haar opnemen als je advies nodig hebt over een immigratievraagstuk of als je een zaak hebt tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Petty adviseert cliënten bij hun mogelijkheden om een...