Tarieven

Om niet voor verrassingen komen te staan is het handig om vooraf te weten hoe hoog de kosten voor de rechtsbijstand zijn.
Er kan vooraf een uurtarief worden afgesproken of een vaste prijsafspraak worden gemaakt.
Er wordt altijd bekeken of op basis van de ‘Wet op de rechtsbijstand’ een toevoeging kan worden aangevraagd. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de omvang van het vermogen en het belang van de zaak.
Door de Raad voor Rechtsbijstand wordt de hoogte van de eigen bijdrage bepaald en dienen eventueel griffierecht en uittrekselkosten te worden voldaan.
Kijk voor een uitgebreid overzicht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. -> Home – Rechtsbijstand