Advocaten

Home > Advocaten> Bas van Dis

Bas van Dis

Bas van Dis is een ervaren arbeidsrechtadvocaat die zich bezig houdt met alle facetten van het arbeidsrecht en met name (a) rechtbijstand en onderhandelingen bij individueel ontslag en (b) geschillen met betrekking tot concurrentiebedingen. Bas is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en aangesloten bij het European Lawyers for Workers Network. Bas bedient zowel werknemers als werkgevers.

Tevens heeft Bas van Dis zich toegelegd op het huurrecht. Hij staat zowel huurders als verhuurders bij met voorkomende kwesties met betrekking tot de huur van woon-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Bas van Dis is een gedreven advocaat die zich tot doel stelt om de oplossing, die zijn cliënt voor ogen staat, te realiseren.

Op grond van de registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten haalt Bas van Dis elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van het arbeids- en huurrecht.