Advocaten

Home > Advocaten> Bas van Dis

Bas van Dis

Bas van Dis is in 2000 beëdigd als advocaat en gaan werken bij Allen & Overy te Amsterdam. Hij heeft zich bij dit kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht in brede zin. Hij bediende zowel nationale als internationale cliënten op alle facetten van het arbeidsrecht, van reorganisaties tot ontslag van een statutair directeur, van het adviesrecht van de ondernemingsraad tot het stakingsrecht van vakorganisaties en van concurrentiebeding tot werkgeversaansprakelijkheid. Bas is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en aangesloten bij het European Lawyers for Workers Network.

Tevens heeft Bas van Dis zich toegelegd op het huurrecht. Hij staat zowel huurders als verhuurders bij met voorkomende kwesties met betrekking tot de huur van woon-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Bas van Dis is een gedreven advocaat die zich tot doel stelt om de oplossing, die zijn cliënt voor ogen staat, te realiseren.

Op grond van de registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten haalt Bas van Dis elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het gebied van het arbeids- en huurrecht.