Advocaten

Home > Advocaten> Petty Bartels

Petty Bartels

Petty Bartels is advocaat sinds 2003. Je kunt contact met haar opnemen als je advies nodig hebt over een immigratievraagstuk of als je een zaak hebt tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Petty adviseert cliënten bij hun mogelijkheden om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen/behouden. Verder begeleidt Petty cliënten bij het indienen van een aanvraag voor een visum/verblijfsvergunning voor hun buitenlandse echtgenoot, partner, kind, etc. Daarnaast staat zij cliënten bij die een negatieve beslissing van de IND hebben ontvangen waar zij het niet mee eens zijn en hiertegen bezwaar/beroep bij de rechtbank willen indienen. Petty heeft ruime ervaring met visumzaken, mvv-procedures, EU-recht, asielzaken, medische procedures, inreisverbod, ongewenstverklaring, intrekking verblijfsvergunning en vreemdelingendetentie. Ten slotte staat Petty cliënten bij die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit.

Als je op zoek bent naar een deskundige, toegankelijke en betrokken advocaat die samen met u gaat voor het hoogst haalbare resultaat, neem dan contact op met Petty.

Petty werkt vanuit haar eenmanszaak en heeft zich aangesloten bij Ausma Advocaten.

Op grond van de registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten haalt Petty Bertels elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minimaal tien opleidingspunten op het geregistreerde rechtsgebied.