Strafrecht 

Strafrecht 

Onze strafrechtadvocaten zijn specialisten en hebben ruime ervaring in strafzaken. Wij doen ook pro deo-zaken en treden voor u op bij alle rechtbanken en gerechtshoven alsmede bij de Hoge Raad.

Strafrechtgebieden
Binnen het strafrecht zijn er veel gebieden waarin onze advocaten zich onderscheiden, bijvoorbeeld:

  • Levens- en gewelddelicten
  • Zaken omtrent verdovende middelen
  • Zedenzaken
  • Stalking
  • Vermogensdelicten
  • Ontnemingszaken
  • Cassatie
  • Rijden onder invloed
  • Rijbewijs-zaken
  • Strafbeschikking

Wanneer u in aanraking bent gekomen met politie en/of justitie kunt u contact met ons opnemen, wij zullen u adviseren en begeleiden. Hoe eerder u in dit traject bij ons aanklopt, hoe beter.

Persoonlijk begeleiding

Deskundige begeleiding vinden wij erg belangrijk en staat bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast is ook de persoonlijke aandacht voor u van belang en wordt iedere zaak op geheel eigen wijze en ‘to the point’ bekeken en voor u bepleit. Aan de hand van de stukken bespreken wij samen met u de aanpak van de zaak en geven wij u een eerlijke inschatting van de mogelijke uitkomst van uw zaak.

Contact
Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard kunt u (of kan uw familie) contact via het contactformulier met ons opnemen en kan er op de kortst mogelijke termijn online een advies worden gegeven.

Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar 030 6051550. Voor dringende zaken zelfs 24-uur per dag via 06 222 01 221.

Online diensten

In de praktijk blijkt dat mensen vaak vrezen dat juridische diensten veel geld kosten, ook in het strafrecht. Soms is dat een drempel voor iemand om een advocaat te bellen of in te schakelen. Wij denken dat juridische dienstverlening vaak simpeler en zeker betaalbaarder kan. Naast de ‘gewone’ bijstand door een van onze advocaten, kunnen cliënten ook gebruik maken van onze online diensten. 

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand bieden wij u tegen zeer scherpe tarieven een compleet pakket om uw verdediging te kunnen voeren. Dit pakket bestaat uit 3 onderdelen:

Strafdossier opvragen – € 25,-
Om te weten waar de zaak over gaat en wat er aan bewijs in het dossier zit of ontbreekt, is het van belang om over het strafdossier te beschikken. Wij vragen uw dossier voor u op bij het Openbaar Ministerie.

 

Online advies – € 50,–
Een online gesprek met een advocaat om te weten wat van belang is in de zaak, hoe een zitting in zijn werk gaat en welke argumenten er zijn aan te voeren. 

 

Advocaat mee naar zitting – vanaf € 500,–
Indien u een uitnodiging heeft voor een gesprek met de officier van justitie, de kantonrechter, politierechter, meervoudige kamer of het gerechtshof, dan kunnen wij u in bepaalde gevallen bijstaan tegen het zeer scherpe tarief van € 500,–. U krijgt dan de beschikking over uw dossier, een online gesprek met de advocaat ter voorbereiding alsmede bijstand ter zitting. Deze vaste prijs geldt voor eenmalige zittingen in het gehele land. Als de zaak wordt aangehouden om bijvoorbeeld getuigen te horen of nader onderzoek te doen, wordt de prijs aangepast. Wanneer u online contact opneemt, hoort u van ons of uw zaak zich leent voor deze vaste prijsafspraak.